کل نماهای صفحه

کتاب خانهکلیسا:ارمان رشدی
کلیساکلیسا
وقتی درباره مسیحیت و جهان مسیحیت سخن به میان می آید، قطعاً
نام کلیسا نیز برده میشود. کلیسا یکی از ارکان مهم مسیحیت میاشد؛ در واقع کلیسا و
مسیحیت به گونه ای جدایی ناپذیر به یکدیگر مرتبطند. اما واقعاً کلیسا چیست و به چه
معنی است.

انین های کلیسا یی: ارمان رشدی
آئین های کلیساییتعمید در آب
منظور از آئین مراسم خاصی است که جدا از کارکردهای عادی کلیسا
اجرا میشوند، آئین ها تشریفات و مراسمی ظاهری هستند که به معانی و مفاهیم باطنی
اشاره دارند. به عبارت دیگر، آیینها آداب و رسومی هستند که نمایانگر و مظهر حقایق
روحانی میباشند.

 فرقه ها و شاخه های مسیحیت-آرمان رشدی
فرقه های مسیحی 
معمولاً هر دین و مکتبی پس از رهبر کاریزماتیک خود، به شاخه های
فرقه ها و شاخه های مسیحیتمختلف تقسیم و منشعب شده است. این تقسیم و انشعاب لزوماً امری منفی نبوده وعلتش
نیز همیشه سوء نیت مسببین آن نمی باشد. دلیل عمده انشعابات و تقسیمات و تفرقه ها،
تفسیر و تعبیرهای گوناگون از کلام خداست

زندگی پس از مرگ و وقایع آخر
زمان
-آرمان رشدی
 زندگی پس از مرگزندگی پس از مرگ
دنیا کی به آخر خواهد رسید؟ روز قیامت کی خواهد آمد؟ آن دنیا
چگونه خواهد بود؟ بهشت و جهنم چگونه جایی خواهد بود؟ جای من کجاست، بهشت یا جهنم
اینها تمام سئوالاتی است که هر شخص از خود میپرسد و در این کتاب سعی شده به آنها
پاسخ داده شود.


 روح القدس کیست؟ و چه
میکند؟
-آرمان رشدی

 روح القدس کیست و چه میکند
روح القدس مهمترین عامل در حیات و بقای هستی و زندگی بشر،
خصوصاً زندگی روحانی انسان میباشد. اما شاید شناخت ما از او، در مقایسه با اهمیت او
بسیار بسیار کم باشد. از این رو لازم است که شناخت صحیح و کاملی درباره این روح پاک
الهی به دست آوریم. در این کتاب سعی شده شناختی مختصر و مفید به شما ارائه
شود.
تثلیث و پسر خدا بودن
صلیب عیسی مسیحعیسی-آرمان رشدی
مسئله تثلیث و پسر خدا بودن عیسی

مسیحیان درباره خدا چه اعتقادی 
دارند؟ آیا به سه خدا قائلند؟ آیا معتقدند که خدا همسری اختیار کرد و صاحب فرزندی 
شد به نام عیسی مسیح؟ آیا خدا شریکی برای خود اختیار کرده است؟ تثلیث چیست؟                                                           

شناخت عیسی مسیح
  ارمانرشدی
عیسی مسیح
شناخت عیسی مسیح
وقتی در مورد عیسی مسیح بحث به میان می آید، بلافاصله گفته میشود که او یکی از انبیا بود،
یا یکی از انبیای اولوالعظم. ولی آیا به راستی این مسئله واقعیت دارد، آیا واقعاً خدا پیامبران و ادیان مختلف فرستاده است؟ جایگاه عیسی مسیح در میان انبیاءچیست؟

                                                                                                       
بشر اسیر در دنیاوضعیت وخیم بشر   ارمان رشدی
وضعیت وخیم بشر و راه رستگاری اودر این دو مقاله که به خاطر
ارتباط نزدیکشان، یکجا تقدیم خوانندگان میشود، به دو مساله بسیار مهم خواهیم
پرداخت، مهم از نظر سرنوشت ابدی انسان. این دو مساله عبارتند از وضعیت گناه آلود و                         وخیم فعلی انسان، و راهی که خدا برای رستگاری و نجات او از این وضعیت وخیم تدارک                        دیده است.

ایا کتاب  مقدس تعریف شده 

است  ارمان 

کتاب مقدسرشدی
آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟
در میان ما ایرانیان، بسیار شنیده میشود که
 کتب مقدسه مسیحیان دست خورده است، یا به عبارت دیگر، تحریف شده است. در این مقاله،
 خواهیم کوشید این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم و پاسخی برای آن  بیابیم.
                                                                         

 پسر 
انسان
  پسر انسان